Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ ? ΕΠΑΣ

Από την δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτωνwww.e-yliko.gr είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά η ενημερωτική έκδοση ?Πληροφοριακός Οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ? του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2009…

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ ) ΟΜΑΔΑΣ Α? ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Σχετ. : 1. Η με αριθ. Φ.251/21823/Β6/15-2-2013 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ) 2. Η με αριθ. Φ.151/21820/Β6/15-2-2013 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ) Οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εισαχθούν…

«Μαθητεία για Αποφοίτους»

Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση στο νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Μαθητεία για Αποφοίτους». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Μαθητείας για τους νέους που έχουν μόλις…