Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για 3 τμήματα του ΕΚΠΑ

Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την κατοχή πτυχίων των Τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών και Μουσικών σπουδών του ΕΚΠΑ. Το ΦΕΚ…

Η νεα ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού (πρώην ΟΤΕΚ)

Μετά από την κατάργηση και ενσωμάτωση του Ο.Τ.Ε.Κ. στο Υπουργείο Τουρισμού, η διεύθυνση της ιστοσελίδας άλλαξε σε www.mintour.edu.gr Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες…