Ευεργετήματα για τους μαθητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες

Σας γνωστοποιούμε ότι με την παρ. 11 του άρθρου 38 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24-Α?) στο τέλος του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4…

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ ) ΟΜΑΔΑΣ Α? ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Σχετ. : 1. Η με αριθ. Φ.251/21823/Β6/15-2-2013 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ) 2. Η με αριθ. Φ.151/21820/Β6/15-2-2013 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ) Οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εισαχθούν…

Χρόνος υποβολής αιτήσεων στις επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων για υποψήφιους που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, στις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της Φ.151/122732/Β6/1.10.2010 (ΦΕΚ 1612/Β/4-10-2010) Κ.Υ.Α., των υποψηφίων που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση…

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013

πατήστε εδώ για την εγκύκλιο Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 2013