Προγράμματα Επιχειρηματικότητας για μαθητές Β/μιας Εκπαίδευσης από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων σας ενημερώνει ότι το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων ΣΕΝ/JA Greece υλοποιεί προγράμματα Επιχειρηματικότητας και βασικών αρχών οικονομίας που απευθύνονται σε μαθητές…

Διευκρινίση ως προς την Εγκύκλιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ : Διευκρινίση ως προς την Εγκύκλιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής σταδιοδρομίας, eTwinninig και ERASMUS+ για το σχολικό έτος…

Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-15

Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) για το σχολικό έτος 2014-2015. Η εγκύκλιος εδώ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-14

Κατά τη σχολική χρονιά 2013-14 και για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας (ΑΣ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών…

Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το ΥΠΑΙΘΠΑ αποφάσισε την επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.…