ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Νόμοι & ΦΕΚ:

Νόμος 4692/12-6-20 :  Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις (Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Φοίτηση και εισαγωγή στην Τρ/θμια Εκπαίδευση από ΓΕΛ, Μετεγγραφές φοιτητών -άρθρα 72 ως 81, Τράπεζα θεμάτων -άρθρο 9)

ΦΕΚ 3209/3-8-2020 : Ένταξη Πυροσβεστικής και Λιμενικού στο 3ο πεδίο, ένταξη τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΔΙΠΑΕ στο 2ο πεδίο.

Νόμος 3821/9-9-2020: Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑΛ και συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  ΓΕΛ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021.

ΦΕΚ 5156Β/21-11-2020: Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων ΑΕΙ.

ΦΕΚ 5158Β/21-11-2020: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής.

Νόμος 4763/21-12-2020: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

ΦΕΚ 5787/30-12-2020: Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).

ΦΕΚ 5824/30-12-2020: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Σ.Τ.Ε.  Υπ.Τουρισμού.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας,
αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις/11-2-2021

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020:

7/2/2020: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΕΛ – ΦΕΚ 345Β

27/3/2020: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

31/3/2020: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΦΕΚ 1106/Β

8/5/2020:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 2020

8/5/2020: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2020

22/5/2020: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2020

29/5/2020: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2020

16/6/2020: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Ν. 2020

29/6/2020: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΠΑΙΘ 2020

29/6/2020: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΛ

29/6/2020: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΛ

29/6/2020: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛ

29/6/2020: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΛ

10/7/2020: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΕΛ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΑΛ

31/8/2020: ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2020 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

31/8/2020: ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2020 ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Κράτα το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *