ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Videos επαγγελμάτων ΕΟΠΠΕΠ (περιλαμβάνει και τα Ένστολα επαγγέλματα) εδώ

Σπουδές και Επαγγέλματα / Πρακτικά Διημερίδας Επαγ. Προσανατολισμού ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 2018
Πρακτικά Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου 6 & 7 Απριλίου 2017
Πρακτικά Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου «Ημέρες Σταδιοδρομίας» 21 & 22 Απριλίου 2016

Videos επαγγελμάτων και σπουδών στα ελληνικά εδώ
Videos φοιτητών τμημάτων εδώ

“Αν δεν μπορείς” – Μια παρουσίαση της Α.Κοτσιαφίτου

ΕΟΠΠΕΠ – Πύλη δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας ενηλίκων (Κέντρο Euroguidance Ελλάδας)
ESCO: Ευρωπαϊκή ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και Επαγγελμάτων
Πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας
Μελέτη του Cedefop σχετικά με το ποια επαγγέλματα έχουν μεγάλη ζήτηση και γιατί (11/2016)
Το μέλλον της εργασίας: Τάσεις και προκλήσεις για επιχειρήσεις και εργαζόμενους – ΣΕΒ 2017
Το μέλλον της αγοράς εργασίας: επαγγέλματα και δεξιότητες (Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2016)
Τα καλύτερα επαγγέλματα στην Αμερική για το 2019 από το CareerCast.com εδώ
STEM Works-Cool Jobs: νέα επαγγέλματα που δημιουργούνται στους τομείς STEM  (φυσ.επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) για Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Αγρονόμους Τοπογράφους, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Αεροναυπηγούς Μηχανικούς, ΗΜΜΥ, Ηλ.Μηχ.και Μηχ.Υπολογιστών, Ναυπηγούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχ.Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχ.Περιβάλλοντος, Μηχ.Χωροταξιας, Πολεοδομίας και Περιφ/κής Ανάπτυξης, Μηχανικούς ΗΥ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Μηχ.Ορυκτών Πόρων, Μηχ.Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για άδεια άσκησης της Ιατρικής και ιατρική Νομοθεσία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Κ.Λ.Ε.) για άσκηση επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ για επαγγελματικά δικαιώματα Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλόγων, Ιχθυολόγων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για προϋποθέσεις εγγραφής και άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου.

ΦΕΚ 58Α/8-4-2009 για επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Πληροφορικής.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ:

30 επαγγελματικές μονογραφίες ΕΟΠΠΕΠ
Μαθηματικός
Φυσικός
Χημικός
Γεωλόγος
Γεωπόνος
Οδοντιατρος
Φαρμακοποιός
Πολιτικός Μηχ.

Τοπογράφος Μηχ.

Ηλεκτρολόγος Μηχ.
Μηχανολόγος Μηχ.

Μηχανολόγος Μηχανικός (παρουσίαση ΑΠΘ)

Χημικός Μηχανικός (παρουσίαση ΑΠΘ 2015)