ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Videos επαγγελμάτων ΕΟΠΠΕΠ (περιλαμβάνει και τα Ένστολα επαγγέλματα) εδώ

Σπουδές και Επαγγέλματα / Πρακτικά Διημερίδας Επαγ. Προσανατολισμού ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 2018
Πρακτικά Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου 6 & 7 Απριλίου 2017
Πρακτικά Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου «Ημέρες Σταδιοδρομίας» 21 & 22 Απριλίου 2016

Videos επαγγελμάτων και σπουδών στα ελληνικά εδώ
Videos φοιτητών τμημάτων εδώ

“Αν δεν μπορείς” – Μια παρουσίαση της Α.Κοτσιαφίτου

ΕΟΠΠΕΠ – Πύλη δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας ενηλίκων (Κέντρο Euroguidance Ελλάδας)
ESCO: Ευρωπαϊκή ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και Επαγγελμάτων
Πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας
Μελέτη του Cedefop σχετικά με το ποια επαγγέλματα έχουν μεγάλη ζήτηση και γιατί (11/2016)
Το μέλλον της εργασίας: Τάσεις και προκλήσεις για επιχειρήσεις και εργαζόμενους – ΣΕΒ 2017
Το μέλλον της αγοράς εργασίας: επαγγέλματα και δεξιότητες (Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2016)
Τα καλύτερα επαγγέλματα στην Αμερική για το 2019 από το CareerCast.com εδώ
STEM Works-Cool Jobs: νέα επαγγέλματα που δημιουργούνται στους τομείς STEM  (φυσ.επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ:

30 επαγγελματικές μονογραφίες ΕΟΠΠΕΠ
Μαθηματικός
Φυσικός
Χημικός
Γεωλόγος
Γεωπόνος
Οδοντιατρος
Φαρμακοποιός
Πολιτικός Μηχ.

Τοπογράφος Μηχ.

Ηλεκτρολόγος Μηχ.
Μηχανολόγος Μηχ.

Μηχανολόγος Μηχανικός (παρουσίαση ΑΠΘ)

Χημικός Μηχανικός (παρουσίαση ΑΠΘ 2015)