Συμμετοχή στο δίκτυο εγκεκριμένων Προγραμμάτων Α.Σ.

Οι συνάδελφοι του ν.Φθιώτιδας που υλοποιούν για το σχ. έτος 2016 -2017 Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας που σχετίζονται με Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να ενταχθούν στο 1ο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας (αρ. έγκρισης ΥΠΠΕΘ 79059/Δ7/17-05-2016) με τίτλο: «Καθ? οδόν προς το Μέλλον. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας», όπου θα έχουν τη δυνατότητα:

  • Να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του Θεματικού Δικτύου (http://stellad.pde.sch.gr/kesypnet/)
  • Να αναπτύξουν Διασχολικές συνεργασίες μεταξύ των παιδαγωγικών ομάδων που θα ενταχθούν στο δίκτυο
  • Να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν κοινές δράσεις για μαθητές με θέμα την ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας (Βιωματικά εργαστήρια, επισκέψεις κ.α.)
  • Να συμμετάσχουνε σε επιμορφωτικές δράσεις του Δικτύου
  • Να οργανώσουν και να υλοποιήσουν από κοινού άλλες δράσεις Ενεργοποίησης Μαθητών, Εκπαιδευτικών και διάχυσης και πληροφόρησης της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

Για την ένταξη στο Δίκτυο μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας που θα βρείτε στην πλατφόρμα http://stellad.pde.sch.gr/kesypnet/?page_id=71  και να τη στείλετε ηλεκτρονικά στα συντονιστικά ΚΕΣΥΠ Θήβας και Λιβαδειάς (mail@1kesyp.voi.sch.gr ή mail@2kesyp.voi.sch.gr) ή να απευθυνθείτε στο ΚΕΣΥΠ Λαμίας (τηλ.2231024706).
Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής στο Δίκτυο είναι η 20η Ιανουαρίου 2017.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στα συντονιστικά ΚΕΣΥΠ Θήβας και Λιβαδειάς ή στο ΚΕΣΥΠ της περιοχής σας.
 
Οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ για το 1ο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο
 
Κονιόρδος Ιωάννης (ΚΕΣΥΠ Θήβας)
Μπενέκου Παναγιώτα (ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς)