Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: οδηγίες και σχετική ενημέρωση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά διατηρεί στενή την επαφή των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.
Με ταχύτατους ρυθμούς και εντυπωσιακή συμμετοχή υλοποιείται το σχέδιο του Υπουργείου καθώς έχουν ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες τα Λύκεια της χώρας, και εντάσσονται σταδιακά, τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά.

Περισσότερα στη σελίδα του ΥΠΑΙΘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *