Εγκύκλιοι Μηχανογραφικών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2020

Η εγκύκλιος για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ 2020  εδώ

Η εγκύκλιος για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑΛ 2020 εδώ

ΥΠΑΙΘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *