Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών

Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdf

Σας  πληροφορούμε  ότι  έως  τώρα  έχουν  εγκριθεί  από  το  Υ.ΠΑΙ.Θ.  τα  παρακάτω  εκπαιδευτικά προγράμματα/υλικά τα οποία δύνανται να υλοποιηθούν διαδικτυακά και απευθύνονται σε μαθητές και  μαθήτριες  των  σχολικών  μονάδων  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της χώρας.

  1. Το με  αριθμ.  πρωτ.  Φ.1/ΔΝ/  132108/Δ7/2-10-2020)  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  με  τίτλο:

                  “THE TIPPING POINT” της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “THE TIPPING POINT” .

  1. Το με  αριθμ.  πρωτ.  Φ1/ΜΚ/109517/144389/Δ7/22-10-2020  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  με τίτλο:   «Το   ταξίδι   μιας   σταγόνας»   της   Πανελλήνιας   Φιλοζωικής   και   Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας.
  2. Το με  αριθμ.  πρωτ.  Φ.2.1/ΜΓ/151193/Δ7/05-11-2020  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  με  τίτλο:

                  «Από εμένα σε εσένα» του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

  1. Το με  αριθμ.  πρωτ.  Φ.2.1/ΜΓ/151193/Δ7/05-11-2020  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  με  τίτλο:

                  «Club 18» του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

  1. Το με  αριθ.  πρωτ.  Φ.2.1/ΜΓ/150794/Δ7/05-11-2020  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα/υλικό  με τίτλο:  «Σχολική  Ασφάλεια  και  Υγιεινή»  του  Τμήματος  Επιστήμης  Φυσικής  Αγωγής  και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  2. Το με  αριθ.  πρωτ.  Φ.2.1/ΕΧ/  153001  /Δ7/10-11-2020  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  με  τίτλο: «Synergy,   Υποστήριξη   Παιδιών   με   Προβλήματα   Συμπεριφοράς,   7ος   χρόνος»   του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.
  3. Το με  αριθ.  πρωτ.  Φ.2.1/ΕΧ/  153001  /Δ7/10-11-2020  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  με  τίτλο:

                 «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: ενίσχυση της κατανόησης, των γνώσεων    και   δεξιοτήτων  των  εκπαιδευτικών  που  διδάσκουν  παιδιά  με  αυτισμό  ηλικίας  5-10 χρόνων σε      πέντε δημοτικά σχολεία» του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

  1. Το με  αριθ.  πρωτ.  Φ.2.1/ΠΜ/  97853/Δ7/23-07-2020  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  με  τίτλο:«Γίνε  Ήρωας  του   Διαδικτύου   (Be   Internet   Awesome)»  της  Google   Hellas  Εφαρμογές Διαδικτύου.
  2. Το με  αριθ.  πρωτ.  155211  /Δ7/13-11-20  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  με  τίτλο:  «Ψηφιακή αφήγηση   για   την   Ακεραιότητα   –   Ασφαλείς   μαζί   (Digitalstorytelling   4   IntegritySafe2getherτης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
  3. Το με  αριθ.  πρωτ.  151740/Δ7/6-11-20  πρόγραμμα  με  τίτλο:  «Συμμετοχή  των  Σχολείων Α/θμιας   και   Β/θμιας   στις   δράσεις   του   23ου   Διεθνούς   Φεστιβάλ   Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους».

Σημειώνεται  ότι  θα  ακολουθήσει  η  έκδοση  νεότερης  εγκυκλίου  που  θα  περιλαμβάνει  επιπλέον εκπαιδευτικά  προγράμματα/υλικά  με  δυνατότητα  διαδικτυακής  εφαρμογής,  τα  οποία  είναι  σε διαδικασία έγκρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στους Φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη προγραμματισμού της παροχής αυτών.

ΥΠΑΙΘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *