Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ 2013-2014

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης (Δελτίου Τύπου)
Αρχείο 1 : Εγκύκλιος εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2013-2014.
Αρχείο 2 : Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Υποψήφιο Μαθητή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
Αρχείο 3 : Αίτηση Υποψηφίου για Εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Πατήστε πάνω στα αντίστοιχα αρχεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *