Ανακοίνωση Εγγραφών στις Σ.Ε.Κ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως προσέλθουν για εγγραφή στα ΔΙΕΚ που αντιστοιχούν με τις ΣΕΚ στον παρακάτω πίνακα και να καταθέσουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εγγραφής, με Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους και Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γυμνασίου),
Από 20 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014 και κατά τις ώρες 13.00 μέχρι 18.00
 
ΣΕΚ ΛΑΜΙΑΣ:   1ο – 2ο  ΕΠΑΛ, Τέρμα Λαρίσης, Γαλανεϊκα – Δήμος: Λαμίας – Τ.Κ.: 351 00
Η αίτηση εγγραφής  εδώ