Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ , για το Σχολικό Έτος 2015-16

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας προτίμησής τους αίτηση απο 24/6/15 ως 31/8/15.
Η εγκύκλιος εισαγωγής εδώ