Ειδικότητες ΕΠΑΣ Λαμίας 2015-16

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το έτος 2015-16 στην ΕΠΑΣ Λαμίας (ΟΑΕΔ) είναι οι παρακάτω:

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα.