Προγραμματισμός και οργάνωση επισκέψεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το ΥΠΠΕΘ θεσμοθέτησε απο φέτος Ημέρα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τα τμήματα της Γ? τάξης Γυμνασίου με σκοπό την παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και…

Ενημέρωση για τη λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές

Προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές της Γ΄ τάξης των γυμνασίων για τις επιλογές σπουδών που έχουν μετά το Γυμνάσιο και ιδιαίτερα για το περιεχόμενο των…